Menu
Log in
  

Welcome to your
Membership Home!

  • Find a Coach
  • Slovakia - CCNI Credential Application (CCC, CPCC, CMCC)

NOTE: All Events are Listed in Eastern Time

Slovakia - CCNI Credential Application (CCC, CPCC, CMCC)

  • July 10, 2023
  • December 31, 2024
  • Slovakia

Registration

  • 100 USD - zahrňuje CCNI certifikáciu a členské na 3 roky.

Register

Slovakia - Application for CCNI Credential

Slovenská republika – Prihláška na certifikáciu v CCNI

Možnosti individuálnej certifikácie CCNI

  • CCC – Certified Christian Coach (60 hodín výcviku, 100 hodín koučingu s klientmi).
  • CPCC – Certified Professional Christian Coach (125 hodín výcviku, 500 hodín koučingu s klientmi).
  • CMCC – Certified Master Christian Coach (200 hodín výcviku, 1500 hodín koučingu s klientmi).
Všetky informácie a podrobný popis procesu certifikácie nájdete na stránke www.krestanskykouc.sk

    Copyright 1998 - 2023 Christian Coaches Network International, All rights in all media reserved. Christian Coaches Network International - 5323 Hwy N. #437, Cottleville, MO 63338-0437    

    Powered by Wild Apricot Membership Software